draudimo įmonė

draudimo įmonė
draudimo įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Įmonė, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka gavusi draudimo veiklos licenciją. atitikmenys: angl. insurance company; insurance undertaking šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 67, 76, 77, 78, 79¹, 80, 82, 88, 89, 91, 96, 100, 102, 111, 115, 119, 122, 147, 169, 181, 186, 190, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 214, 228 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, įstatymo papildymo II¹ skyriumi, 125¹, 229¹ ir 232 straipsniais ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 125-5092)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • eksporto kredito draudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis Ekonomika apibrėžtis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka draudimo veiklos licenciją gavusi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta draudimo įmonė (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečiosios valstybės draudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Trečiojoje valstybėje registruota įmonė, kuri vykdo draudimo veiklą ir kuri, jeigu būtų registruota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pagal vykdomos veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, pagal kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus turinti teisę vykdyti draudimo veiklą. atitikmenys: angl. insurance undertaking of other European economic area country šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė ir kurios pagrindinis tikslas yra įsigyti ir turėti dalyvavimo teises patronuojamosiose įmonėse, kai tos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Grupė, kurią sudaro dalyvaujanti įmonė, jos patronuojamosios įmonės ir įmonės, kuriose dalyvaujanti įmonė ar jos patronuojamosios įmonės turi dalyvavimo teisių, taip pat įmonės, susijusios viena su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo brokerių įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimo tarpininkavimo veikla apibrėžtis Įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka vykdanti draudimo tarpininkavimo, perdraudimo tarpininkavimo ir tarpininkavimo sudarant pensijų kaupimo (išskyrus papildomą savanorišką… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo holdingo įmonė — statusas Neteiktinas sritis draudimas atitikmenys: angl. insurance holding company ryšiai: žiūrėk – draudimo kontroliuojančioji įmonė šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės įmonių tarpusavio sandoris — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Sandoris draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės viduje, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, vykdydama sutarties arba kitu pagrindu su mokėjimu susijusią arba nesusijusią prievolę, tiesiogiai arba …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansinė draudimo ir perdraudimo įmonių priežiūra — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Draudimo ir perdraudimo įmonių veiklos, jų mokumo, techninių atidėjinių skaičiavimo, draudimo ir perdraudimo įmonių turto reikalavimų laikymosi priežiūra. Jeigu draudimo įmonė turi teisę vykdyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė, bet kuri pati nėra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”